UNESCO 0158 – Skok Buffalo z roztrzaskaną głową

0158 - Skok Buffalo z roztrzaskaną głową (1981)

Ameryka Północna, Kanada

Pojedyncza lokalizacja, obszarowa.

W południowo-zachodniej Albercie pozostałości oznakowanych szlaków i obozowiska tubylców oraz tumulus, w którym wciąż można znaleźć ogromne ilości szkieletów bawołów (amerykańskich żubrów), są dowodem zwyczaju praktykowanego przez rdzenną ludność równin Ameryki Północnej od prawie 6000 lat. Wykorzystując swoją doskonałą znajomość topografii i zachowania bawołów, zabijali swoją ofiarę, ścigając ją nad przepaścią; zwłoki zostały później poćwiartowane w obozie poniżej.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: