UNESCO 0999 – Obszar Chroniony Pantanal

0999 - Obszar Chroniony Pantanal (2000)

Ameryka Południowa, Brazylia

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Obszar Chroniony Pantanal składa się z czterech obszarów chronionych o łącznej powierzchni 187 818 ha. Położony w środkowo-zachodniej Brazylii, w południowo-zachodniej części stanu Mato Grosso, obszar ten stanowi 1,3% brazylijskiego regionu Pantanal, jednego z największych na świecie słodkowodnych ekosystemów podmokłych. Znajdują się tu źródła dwóch głównych systemów rzecznych regionu, rzek Cuiabá i Paragwaj, a obfitość i różnorodność roślinności i życia zwierzęcego jest spektakularna.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: