UNESCO – Konstrukcje obronne wybrzeża Morza Kaspijskiego (kandydat)

0000 - Konstrukcje obronne wybrzeża Morza Kaspijskiego (kandydat)

Europa / Azja, Azerbejdżan

Pasmo górskie Kaukazu na północnej granicy Azerbejdżanu było naturalną przeszkodą obronną przed kampaniami zagranicznymi. Na terytorium Azerbejdżanu najbardziej akceptowalnym sposobem najazdów była równina kaspijska, która kończyła pasmo górskie. Przez tę wąską równinę kaspijską przepływał najważniejszy strumień handlowy. który zjednoczył Azerbejdżan i Azję Środkową z Europą Południowo-Zachodnią.

W północnej części Azerbejdżanu, na terytorium Wybrzeża Morza Kaspijskiego, w wyniku pilnej konieczności historycznej powstał zespół obiektów obronnych o znaczeniu militarnym, strategicznym, handlowym i gospodarczym. Kompleks ten składa się z 000 przeszkód obronnych, miejskich pałaców obronnych i baszt. Granica geograficzna budowli obronnych Wybrzeża Kaspijskiego obejmuje obszar od miasta Derbent do półwyspu Apsheron.

W celu ochrony tak dużego terytorium zbudowano tam ogromne konstrukcje, rozciągające się na wiele kilometrów, tworzące zjednoczony system obronny. Pomiędzy górą Behsbarmag, położoną na końcu pasma Kaukazu, w południowo-wschodniej części, a brzegiem Morza Kaspijskiego istnieje najwęższe przejście (11,75 km). Przejście to zbudowano z surowej cegły i wykończono dwiema równoległymi ścianami, oddalonymi od siebie o 200 metrów. Biorąc nazwę od góry Beshbarmag, według źródeł pisanych, bariera Beshbarmag została zbudowana w okresie Shaha Sasanida Yezdegirda 2 (438-457). W tej barierze, w górach, oddzielnie zbudowano kamienną twierdzę, a na drodze dla karawan, u podnóża góry, znajdowała się szopa dla karawan. Beshbarmag to także miejsce imponującego okrętu wojennego.

Odwiedzone, czeka na opracowanie