UNESCO – Rezerwat Przyrody Miskitos Keys (kandydat)

0000 - Miskitos Keys (kandydat)

Ameryka Środkowa, Nikaragua

Klucze Miskitos składają się z obszaru wyspiarskiego i jego wybrzeży w promieniu 40 km. oraz obszar kontynentalny utworzony przez pas o długości 20 km. wide W Keys wyróżniają się rafy koralowe, będące dominującą formacją geologiczną, na której tworzy się tropikalna, wilgotna roślinność. Gdzie nadal żyje wiele gatunków zagrożonych wyginięciem, takich jak Crocodylus acutus i żółwie morskie, zwłaszcza Chelonia mydas. Strefa składa się z morskich łąk fanerogamicznych, które stanowią główny znany obszar żerowania żółwi karaibskich. 

Wiadomo również, że na dwóch kluczach występują gatunki endemiczne. W części kontynentalnej występują co najmniej trzy typy ważnych obszarów lasów deszczowych oraz gatunki endemiczne i zagrożone wyginięciem, które oprócz wyjątkowego piękna stanowią wyjątkowe dziedzictwo genetyczne. Połączenie jego walorów z obecnością różnych grup etnicznych (Miskitos i Garifunas) nadaje jeszcze większe znaczenie ochronie tego obszaru.

Nieodwiedzone