W dziale Mała Polska nie znajdziecie rozbudowanych opisów miejsc i historii – tego typu artykuły publikuję w The Polska. W Małej Polsce są natomiast krótkie fotoreportaże – wybrane zdjęcia z miast i wiosek będące efektem błyskawicznych wycieczek z aparatem w dłoni.
  • Status: miasto
  • Województwo: mazowieckie
  • Powiat: płocki
  • Gmina: Drobin

Liczna mieszkańców: 2778 (2021) – miejsce 770 / 979

Wiki – źródło informacji

Drobin uzyskał lokację miejską w 1511 roku, zdegradowany w 1869 roku, ponowne nadanie praw miejskich w 1994 roku. Obok miejscowości przepływa rzeczka Karsówka, dopływ Raciążnicy. Miasto jest ważnym węzłem drogowym. Rozchodzą się tu drogi do Warszawy, Torunia, Płocka, Ciechanowa i Baboszewa. 

– XII w. pierwsze wzmianki,
– 1333 – wzmianka o kanoniku płockim Hermanie, który był plebanem w Drobinie,
– XV w. – budowa murowanego gotyckiego dworu rycerskiego,
– 1410 – miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald,
– 1468 przed – budowa gotyckiego kościoła z fundacji Ninogniewa I Kryskiego, wojewody płockiego,
– po 1477 – ukończenie budowy kościoła,
– 1511 – osada otrzymuje prawa miejskie.

Więcej materiałów z kategorii Mała Polska?