W dziale Mała Polska nie znajdziecie rozbudowanych opisów miejsc i historii – tego typu artykuły publikuję w The Polska. W Małej Polsce są natomiast krótkie fotoreportaże – wybrane zdjęcia z miast i wiosek będące efektem błyskawicznych wycieczek z aparatem w dłoni.

PIĄTEK

  • Status: miasto
  • Województwo: łódzkie
  • Powiat: łęczycki
  • Gmina: Piątek

Liczna mieszkańców: 1652 (2022) – miejsce 919 / 979 w Polsce

Wiki – źródło informacji

Piątek ze względu na swoje położenie był początkowo osadą targową. Prawdopodobnie nazwa Piątku pochodzi od dnia tygodnia, w którym odbywały się w nim targi. Prawa miejskie otrzymał w XIV wieku. W tym czasie był silnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. W połowie XVII wieku miasto liczyło 320 domów i ok. 1500 mieszkańców. W tym czasie Piątek słynął m.in. z produkcji piwa – w 1800 roku w pracowały tutaj aż 33 browary.

Do połowy XVII w. miasto rozwijało się dość prężnie, stanowiąc ważny ośrodek rzemieślniczo-handlowy. Rozwój zahamował najazd szwedzki, przede wszystkim jednak do upadku gospodarczego przyczynił się pożar w 1681, który strawił całe miasto. Od tego czasu Piątek nie odzyskał swojej świetności. W 1685 było w nim tylko 40 domów, a sto lat później, w 1785 – zaledwie o 10 więcej. W 1870 Piątek stracił prawa miejskie ze względu na udział mieszkańców w powstaniu styczniowym.

We wrześniu 1939 roku w pierwszej fazie Bitwy nad Bzurą miasto i okoliczne wsie stały się areną ofensywy wojsk polskich. Po zaciekłych walkach, poważnie zniszczona miejscowość została zdobyta przez wojsko polskie 9 września 1939, jednak wskutek zmiany sytuacji na froncie oddziały polskie opuściły Piątek bez walki 13 września. W listopadzie 1939 Niemcy wcielili miejscowość w granice Rzeszy. Część polskich mieszkańców wysiedlono, a ludność pochodzenia żydowskiego wymordowano w ośrodku zagłady.

Piątek – rynek i najbliższe okolice
Piątek – „stary” środek Polski – przeczytaj artykuł
Piątek – rzeczki Moszczenica i Malina
Piątek – nieczynny kościół starokatolicki Mariawitów
Piątek – miejsca martyrologii

Więcej materiałów z kategorii Mała Polska?