Category

Mała Polska
Samolot LIM-5
Nowe Miasto nad Pilicą zostało utworzone z wcześniej istniejącej wsi o nazwie Góra oraz z części gruntów wsi o nazwie Pobiedna. Znaleziono tu także wiele pozostałości osad neolitycznych i kości mamuta włochatego.
W XI wieku tereny Ziemi chełmińskiej wchodziły w skład państwa Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Tutejszy gród został zdobyty przez Krzyżaków po 1231 roku…
Wieś wzmiankowano już w XIII w. W połowie XV wieku zapisana jako Sleybitcz. Od  czasów Batorego występowała w źródłach jako Śliwicze. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od porastającej niegdyś obficie tutejsze polany dzikiej śliwy…
Obecna miejscowość Wojkowice powstała 31 grudnia 1961 r. z połączenia dwóch odrębnych miejscowości: z osiedli Wojkowice Komorne i Żychcice, w skład której wchodziła również dzielnica Kamyce…
Piątek ze względu na swoje położenie był początkowo osadą targową. Prawdopodobnie nazwa Piątku pochodzi od dnia tygodnia, w którym odbywały się w nim targi. Prawa miejskie otrzymał w XIV wieku…
Miasto wielokrotnie było niszczone przez powodzie i działania wojenne. Kres rozwojowi gospodarczemu przyniosła wojna trzydziestoletnia w latach 1618–1648…
Jarosławiec jest nadmorskim kurortem z bazą noclegową szacowaną na 30 tysięcy osób. Przy wschodniej części wsi do Morza Bałtyckiego uchodzi rzeka Głównica.
Czersk uzyskał lokację miejską w 1382 roku, zdegradowany w 1772 roku. Miasto królewskie położone było w II połowie XVI wieku w powiecie tucholskim…
Drobin uzyskał lokację miejską w 1511 roku, zdegradowany w 1869 roku, ponowne nadanie praw miejskich w 1994 roku. Obok miejscowości przepływa rzeczka Karsówka, dopływ Raciążnicy…