Cmentarz Męczenników powstał w 1971 roku z pomysłu ówczesnego „władcy” Albanii – Envera Hodży. Początkowo jego pełna nazwa brzmiała „Cmentarza Męczenników II Wojny Światowej”. Nad projektem i realizacją pracowali architekci i inżynierowie wybrani przez komunistyczny rząd, a wzorcowy projekt umieszczono w holu głównym Pałacu Kultury w Tiranie, gdzie można było zobaczyć i zostawić pisemne uwagi i preferencje dotyczące wariantów…

Albania, Tirana, Cmentarz Męczenników

Jak wszystko co budowano z polecenia Hodży także cmentarz miał być od samego początku monumentalny. Zlokalizowano go na otwartym wzgórzu pomiędzy Pałacem Brygad a Senatem – z przepięknym widokiem na Tiranę. Początkowo przeniesiono tam tylko szczątki bohaterów narodowych Albanii – Qemala Stafy, Nako Spiruta, Alqi Kondi i Gogo Nushi – i nie przewidziano na cmentarzu dalszych pochówków. Później zapadła decyzja o umieszczeniu tutaj także grobów męczenników antyfaszystowskiej wojny narodowowyzwoleńczej. Zwycięski projekt ogłosił zespół architektów pod kierownictwem prof. Besim Daja.

W centrum „Cmentarza Męczenników Narodu” stanął 12-metrowy pomnik „Matki Albanii”. Wykonana z betonu została ustawiony na trzymetrowym cokole, pokrytym marmurowymi płytami, na których widnieje napis „Wieczna Chwała Męczennikom Ojczyzny”.

Albania, Tirana, Cmentarz Męczenników

Obecnie w zabytkowym zespole „Cmentarza Męczenników Narodu” znajduje się 839 grobów:

– Osiem bloków z 96 mogiłami znajduje się we wschodniej części kompleksu, w bloku nr 5 znajdują się 104 groby męczenników poległych poza granicami Albanii, w Kosowie oraz w byłej Jugosławii,

– Blok z 46 grobami, w którym znajdują się 24 groby oficerów lotnictwa poległych na służbie w latach 1962-1993, 20 grobów policjantów poległych na służbie po latach 90, a także grób męczennika Skerdilajda Llagamiego, zmarłego w wojny w Kosowie w 1999 r. i grób Feti Vogli poległego w Afganistanie. Blok ten znajduje się w ostatniej części na wschód od kompleksu,

– W pobliżu pomnika „Matki Albanii” znajduje się po prawej stronie grób Bohatera Ludu Qemala Stafy, grób Bohatera Demokracji Azema Hajdariego, po lewej grób Bohatera Ludu Wasila Szanto oraz wspólny grób 22 ofiar komunistycznego terroru, rozstrzelanych za udział w incydencie w ambasadzie byłego Związku Radzieckiego.

Dzień Uhonorowania Męczenników Narodu wyznaczono na 5 maja – na dzień, w którym upadł komunistyczny rząd Qemal Stafa. Cmentarz Męczenników wpisany jest do Protokołu Państwowego jako miejsce oddawania honorów i organizowania oficjalnych uroczystości państwowych.

Dla czytelników: spodobała Ci się ta opowieść? Zrewanżuj się i postaw mi wirtualną kawę – ten sympatyczny gest zmotywuje mnie do pracy nad kolejnymi materiałami.

Chcesz zobaczyć więcej zdjęć? Kliknij znaczniki na poniższej mapie.

Cmentarze – więcej losowych materiałów z tej kategorii:

Albania – więcej losowych materiałów z wyprawy: