UNESCO 1262 – Ormiańskie zespoły monastyczne Iranu

1262 - Ormiańskie zespoły monastyczne Iranu (2008)

Azja, Iran

Multi-lokalizacja, obszarowa.

Ormiańskie zespoły monastyczne Iranu, na północnym zachodzie kraju, składają się z trzech zespołów monastycznych ormiańskiej wiary chrześcijańskiej: św. Tadeusza i św. Stepana oraz kaplicy Dzordzor. Budowle te – z których najstarszy, św. Tadeusza, pochodzi z VII wieku – są przykładami wyjątkowej uniwersalnej wartości ormiańskich tradycji architektonicznych i dekoracyjnych. Świadczą o bardzo ważnych wymianach z innymi kulturami regionalnymi, w szczególności bizantyjską, prawosławną i perską.

Położone na południowo-wschodnim skraju głównej strefy ormiańskiej przestrzeni kulturowej, klasztory stanowiły główne centrum rozpowszechniania tej kultury w regionie. Są ostatnimi regionalnymi pozostałościami tej kultury, które nadal są w zadowalającym stanie integralności i autentyczności. Ponadto, jako miejsca pielgrzymkowe, zespoły monastyczne są żywymi świadkami ormiańskich tradycji religijnych na przestrzeni wieków.

Nieodwiedzone

1262-001 - Klasztor św. Tadeusza

1262-002 - Wieś (Zespół św. Tadeusza)

1262-003 - Kaplica 5 (Sandokht, Zespół św. Tadeusza)

1262-004 - Główny kościół (Zespół Klasztorny Świętego Stepana)

1262-005 - Kaplica Darresham (Zespół św. Stepana)

1262-006 - Kaplica Chupan (Zespół św. Stepana)

1262-007 - Główna kaplica (Dzordzor)

1262-008 - Wieś Baran (Dzordzor)

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: