UNESCO 0438 – Wielki Mur

0438 - Wielki Mur (1987)

Azja, Chiny

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

W ok. 220 p.n.e., pod rządami Qin Shi Huanga, odcinki wcześniejszych fortyfikacji zostały połączone, tworząc zjednoczony system obrony przed inwazjami z północy. Budowa trwała aż do panowania dynastii Ming (1368–1644), kiedy to Wielki Mur stał się największą budowlą wojskową na świecie. Jego historycznemu i strategicznemu znaczeniu dorównuje jedynie znaczenie architektoniczne.

Nieodwiedzone

0438-001 - Badaling

0438-002 - Shanhaiguan

0438-003 - Jiayuguan

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: