UNESCO 0137 – Park Narodowy Kahuzi-Biega

0137 - Park Narodowy Kahuzi-Biega (1980)

Afryka, Republika Konga

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Rozległy obszar pierwotnego lasu tropikalnego, zdominowany przez dwa spektakularne wygasłe wulkany, Kahuzi i Biega, park ma różnorodną i bogatą faunę. Jedna z ostatnich grup wschodnich goryli nizinnych (graueri), licząca zaledwie około 250 osobników, żyje na wysokości od 2100 do 2400 m n.p.m.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: