UNESCO 1007 – Obszary chronione regionu Cape Floral

1007 - Obszary chronione regionu Cape Floral (2004)

Afryka, Republika Południowej Afryki

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa w 2004 roku obiekt położony jest na południowo-zachodnim krańcu Republiki Południowej Afryki. Jest to jeden z największych na świecie ośrodków różnorodności biologicznej lądu. Na rozbudowanej nieruchomości znajdują się parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary dzikiej przyrody, Lasy Państwowe i zlewnie górskie. Elementy te dodają znaczną liczbę gatunków endemicznych związanych z roślinnością Fynbos , drobnolistnymi sklerofilnymi krzewami przystosowanymi zarówno do klimatu śródziemnomorskiego, jak i okresowych pożarów, co jest unikalne dla regionu kwiatowego Cape.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: