UNESCO – Trocki historyczny park narodowy (kandydat)

0000 - Trocki historyczny park narodowy (kandydat)

Europa, Litwa

Park w Trokach leży we wschodniej części Republiki Litewskiej, 25 km na zachód od stolicy Wilna. Park w Trokach położony jest na obszarze Wysoczyzny Dzukijskiej na wyżynach bałtyckich, na wysokości 102-228 m n.p.m. Obejmuje obszar zalesionych jezior we wschodniej Dzukii, którego centrum stanowi historyczne miasto Troki. Park w Trokach został założony w 1991 roku przez Sejm Litewskiej Restauracji w celu ochrony obiektów kulturowych historycznej państwowości litewskiej wraz z ich prawdziwym otoczeniem naturalnym.

Krajobraz Parku w Trokach emanuje szczególnym pięknem; po części jest to zjawisko naturalne, a po części spowodowane przez człowieka. Zajmuje powierzchnię 8200 ha, na której znajdują się ponad 32 jeziora zajmujące powierzchnię 1400 ha. Płaskorzeźba sprzed epoki lodowcowej jest odpowiedzialna za duże formacje dominujące w parku, a mianowicie jeziora i bagna oraz wzgórza, które powstały podczas ostatniej epoki lodowcowej od trzynastu do czternastu tysięcy lat p.n.e.

Odwiedzone częściowo

0000 - Zamek w Trokach (kandydat)

Europa, Litwa

Jednak Kiejstut, dziedzicząc po swym ojcu Giedyminie polityczne wyrachowanie, wciąż lawiruje. Wywraca do góry nogami stół negocjacyjny i wraca na Litwę. Tam buduje na jeziorze Galwe zamek Nowe Troki do którego przenosi stolicę swojego władztwa. Szansa na niezwykły mocarstwowy sojusz upada na kilkadziesiąt lat. Pomiędzy Polską a Litwą przychodzi czas wypraw wojennych podczas których Litwini łupią nawet serce naszego kraju – Małopolskę, Tarnów oraz opactwo Świętokrzyskie na Łysej Górze. Tysiące mieszkańców dostają się w niewolę i wędrują w powrozach na Litwę by zasiedlać i karczować tamtejsze puszcze.

Podróż 054: Litwa cz.1 – Zamek w Trokach, UNESCO #60 (kandydat)

Park Narodowy (kandydat)

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Pojedyncza lokalizacja, jeden obiekt.

Pojedyncza lokalizacja, kilka obiektów.

Pojedyncza lokalizacja, obszarowa.

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Multi-lokalizacja, lokalna.

Multi-lokalizacja, obszarowa.

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: