UNESCO 0150 – Park Narodowy Mamutowej Jaskini

0150 - Park Narodowy Mamutowej Jaskini (1981)

Ameryka Północna, USA

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Park Narodowy Mammoth Cave, położony w stanie Kentucky, posiada największą na świecie sieć naturalnych jaskiń i podziemnych przejść, które są charakterystycznymi przykładami formacji wapiennych. Park i jego podziemna sieć mają ponad 560 przebadanych kilometrów korytarzy – jest to dom dla różnorodnej flory i fauny, w tym wielu zagrożonych gatunków.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: