UNESCO 0256 – Park Narodowy Wood Buffalo

0256 - Park Narodowy Wood Buffalo (1983)

Ameryka Północna, Kanada

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Położony na równinach w północno-środkowej części Kanady park obejmujący 44 807 km. kwadratowych jest domem dla największej populacji dzikich żubrów w Ameryce Północnej. Jest to również naturalne miejsce lęgowe żurawia krzykliwego. Kolejną atrakcją parku jest największa na świecie delta śródlądowa, położona u ujścia rzek Peace i Athabasca.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: