UNESCO 0259 – Park Narodowy Great Smoky Mountains

0259 - Park Narodowy Great Smoky Mountains (1983)

Ameryka Północna, USA

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Ten wyjątkowo piękny park o powierzchni ponad 200 000 ha jest domem dla ponad 3500 gatunków roślin, w tym prawie tyle samo drzew (130 gatunków naturalnych), co w całej Europie. Występuje tam również wiele zagrożonych gatunków zwierząt, w tym prawdopodobnie największa różnorodność salamandry na świecie. Ponieważ park jest stosunkowo nietknięty, daje wyobrażenie o umiarkowanej florze przed wpływem człowieka.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: