UNESCO 0448 – Góra Nemru i Mauzoleum Antiocha I

0448 - Góra Nemru i Mauzoleum Antiocha I (1987)

Azja, Turcja

Pojedyncza lokalizacja, obszarowa.

Mauzoleum Antiocha I (69–34 pne), który panował nad Kommageną, królestwem założonym na północ od Syrii i Eufratu po rozpadzie imperium Aleksandra, jest jedną z najbardziej ambitnych budowli okresu hellenistycznego. Synkretyzm jego panteonu i rodowód jego królów, który można prześledzić wstecz poprzez dwa zestawy legend, greckich i perskich, jest dowodem podwójnego pochodzenia kultury tego królestwa.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: