UNESCO 0686 – Park Narodowy Miguasha

0686 - Park Narodowy Miguasha (1999)

Ameryka Północna, Kanada

Multi- lokalizacja, lokalna.

Stanowisko paleontologiczne w Parku Narodowym Miguasha, w południowo-wschodnim Quebecu, na południowym wybrzeżu półwyspu Gaspé, uważane jest za najwybitniejszą na świecie ilustrację okresu dewonu, zwanego „epoką ryb”. Przedstawiona tutaj formacja eskuminacka z górnego dewonu, pochodząca sprzed 370 milionów lat, zawiera pięć z sześciu grup ryb kopalnych związanych z tym okresem. Jego znaczenie wynika z odkrycia tam największej liczby i najlepiej zachowanych okazów skamieniałości ryb płetwiastych, które dały początek pierwszym czworonożnym, oddychającym powietrzem kręgowcom lądowym – czworonogom.

Nieodwiedzone

0686-001 - Park Narodowy Miguasha, Fleurantowy komponent

0686-001 - Park Narodowy Miguasha, West Miguasha Komponent

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Pojedyncza lokalizacja, jeden obiekt.

Pojedyncza lokalizacja, kilka obiektów.

Pojedyncza lokalizacja, obszarowa.

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Multi-lokalizacja, lokalna.

Multi-lokalizacja, obszarowa.

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: