UNESCO 1094 – Park Narodowy Purnululu

1094 - Park Narodowy Purnululu (2003)

Australia

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Park Narodowy Purnululu o powierzchni 239 723 ha położony jest w stanie Australia Zachodnia. Zawiera głęboko rozcięte pasmo Bungle Bungle złożone z piaskowca kwarcowego z epoki dewonu, erodowanego przez okres 20 milionów lat w szereg wież lub stożków w kształcie ula, których stromo nachylone powierzchnie są wyraźnie zaznaczone regularnymi poziomymi pasmami ciemnoszarych cyjanobakterii skorupa (jednokomórkowe organizmy fotosyntetyzujące). Te wybitne przykłady krasu stożkowego zawdzięczają swoje istnienie i wyjątkowość kilku oddziałującym na siebie zjawiskom geologicznym, biologicznym, erozyjnym i klimatycznym.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: