UNESCO 1262 – Ormiańskie zespoły monastyczne Iranu

1262 - Ormiańskie zespoły monastyczne Iranu (2008)

Azja, Iran

Multi-lokalizacja, pojedyncze obiekty.

Ormiańskie zespoły monastyczne Iranu, na północnym zachodzie kraju, składają się z trzech zespołów monastycznych ormiańskiej wiary chrześcijańskiej: św. Tadeusza i św. Stepana oraz kaplicy Dzordzor. Budowle te – z których najstarszy, św. Tadeusza, pochodzi z VII wieku – są przykładami wyjątkowej uniwersalnej wartości ormiańskich tradycji architektonicznych i dekoracyjnych. Świadczą o bardzo ważnych wymianach z innymi kulturami regionalnymi, w szczególności bizantyjską, prawosławną i perską.

Położone na południowo-wschodnim skraju głównej strefy ormiańskiej przestrzeni kulturowej, klasztory stanowiły główne centrum rozpowszechniania tej kultury w regionie. Są ostatnimi regionalnymi pozostałościami tej kultury, które nadal są w zadowalającym stanie integralności i autentyczności. Ponadto, jako miejsca pielgrzymkowe, zespoły monastyczne są żywymi świadkami ormiańskich tradycji religijnych na przestrzeni wieków.

Nieodwiedzone

0032 - Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni (1978)

Europa, Polska

Multi-lokalizacja.

Złoża soli kamiennej w Wieliczce i Bochni eksploatowane są od XIII wieku. To duże przedsiębiorstwo przemysłowe miało status królewski i jest najstarszym tego typu obiektem w Europie. Na wpis składają się kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, oraz Zamek Żupny Wieliczka. Królewskie Kopalnie ilustrują historyczne etapy rozwoju techniki górniczej w Europie od XIII do XX wieku: obie kopalnie posiadają setki kilometrów chodników wypełnionych dziełami sztuki, podziemnymi kaplicami i rzeźbami wykutymi w soli. Administracyjnie i technicznie kopalniami zarządzał Zamek Żupny w Wieliczce, który pochodzi z okresu średniowiecza i był wielokrotnie przebudowywany w ciągu swojej historii.

częściowo odwiedzone

0032-001 - Kopalnia soli w Wieliczce

0032-002 - Kopalnia soli w Bochni

Kilkanaście milionów lat temu tereny południowej Polski pokrywało płytkie, ciepłe morze. Były to czasy wzmożonej aktywności tektonicznej – pod wpływem dryfu kontynentów wypiętrzały się właśnie Alpy i Karpaty, a na terenach dzisiejszych Węgier wybuchały wulkany […]

Kopalnię soli w Bochni odwiedziłem w 2021 roku, wcześniej starowałem tam kilkukrotnie w zawodach sportowych. Dostępny jest film, galeria zdjęć oraz relacja.

Zobacz relację - The Polska #017: Kopalnia soli w Bochni – podróż w głąb Ziemi, UNESCO #7 (32-002)

0032-003 - Zamek Żupny w Wieliczce

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Pojedyncza lokalizacja, jeden obiekt.

Pojedyncza lokalizacja, kilka obiektów.

Pojedyncza lokalizacja, obszarowa.

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Multi-lokalizacja, lokalna.

Multi-lokalizacja, obszarowa.

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: