UNESCO – Depozyt fauny i flory Binegadi (kandydat)

0000 - Depozyt fauny i flory Binegadi (kandydat)

Europa / Azja, Azerbejdżan

Depozyt Fauny i Flory „Binagadi” z IV okresu położony jest na 40° 15′ 50′ szerokości geograficznej północnej i 49° 45′ 55” długości geograficznej wschodniej, na terytorium dystryktu Binagadi w mieście Baku, stolicy Republiki Azerbejdżanu, na Półwyspie Abszerońskim. To starożytne złoże flory i fauny jest chronione przez państwo jako pomnik przyrody o szczególnym znaczeniu zgodnie z dekretem rządu Republiki Azerbejdżanu nr 167 z dnia 16 marca 1982 r.

Zdarzenie Binagadi daje nam jasny obraz fauny i Flora pliocenu. Bogata roślinność i różnorodność owadów związanych z wodą świadczą o tym, że w starożytnych bmach znajdowało się tu źródło słodkiej wody. Na dnie starożytnego, pomarszczonego jeziora odkryto mnóstwo szczątków zwierząt pokrytych grubą warstwą ropy naftowej. W wyniku badań odkryto tu około 50 tysięcy kości różnych zwierząt. I tak zidentyfikowano 40 okazów ssaków, 120 gatunków ptaków, 2 gatunki gadów i jeden okaz płazów z kręgowców, a także 107 gatunków owadów i 22 gatunki reliktów roślinnych.

Złoże fauny i flory Binagadi jest bogatsze pod względem liczby reliktów zwierzęcych niż złoże fauny z IV okresu odkryte na terenie Califomian Rancho-Lle-Brlant Pitch. To starożytne złoże fauny i flory wyznacza nie tylko historię Zakaukazia, ale wręcz odgrywa ogromną rolę w rozwiązywaniu problemów dotyczących paleofauny całego Kaukazu, Azji Środkowej, a także europejskiej części krajów NIS.

Odwiedzone, czeka na opracowanie