UNESCO 0455 – Meteory

0455 - Meteory (1988)

Europa, Grecja

Pojedyncza lokalizacja, obszarowa.

W regionie prawie niedostępnych szczytów z piaskowca mnisi osiedlali się na tych „kolumnach nieba” od XI wieku. Dwadzieścia cztery z tych klasztorów powstały, mimo niewiarygodnych trudności, w czasie wielkiego odrodzenia ideału pustelniczego w XV wieku. Ich XVI-wieczne freski wyznaczają kluczowy etap w rozwoju malarstwa postbizantyjskiego.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: