UNESCO 0573 – Rezerwaty przyrody Aïr i Ténéré

0573 - Rezerwaty przyrody Powietrze i Ténéré (1991)

Afryka, Niger

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Jest to największy obszar chroniony w Afryce, obejmujący około 7,7 mln ha, chociaż obszar uznawany za chroniony rezerwat stanowi tylko jedną szóstą całkowitej powierzchni. Obejmuje wulkaniczną masę skalną Aïr, małą kieszeń sahelijską, odizolowaną pod względem klimatu oraz flory i fauny i położoną na saharyjskiej pustyni Ténéré. Rezerwaty charakteryzują się wyjątkową różnorodnością krajobrazów, gatunków roślin i dzikich zwierząt.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: