UNESCO 0749 – Kompleks W-Arly-Pendjari

0749 - Kompleks W-Arly-Pendjari (1996)

Afryka, Benin, Burkina Faso, Niger

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

To ponadnarodowe rozszerzenie (Benin, Burkina Faso) Parku Narodowego W Nigru, wpisanego w 1996 r. na Listę Światowego Dziedzictwa, obejmuje duży obszar nienaruszonej sawanny sudano-sahelijskiej z typami roślinności, w tym łąkami, terenami zakrzewionymi, zalesioną sawanną i rozległymi obszarami lasy galeryjne. Obejmuje największe i najważniejsze kontinuum ekosystemów lądowych, półwodnych i wodnych w pasie sawanny Afryki Zachodniej. Obiekt jest ostoją dla gatunków dzikich zwierząt, które wyginęły w innych częściach Afryki Zachodniej lub są bardzo zagrożone. Jest domem dla największej populacji słoni w Afryce Zachodniej i większości dużych ssaków typowych dla tego regionu, takich jak manat afrykański, gepard, lew i lampart. Jest także siedliskiem jedynej realnej populacji lwów w regionie.

Nieodwiedzone

0749-001 - National Park of Niger

0749-002 - Arly-Pendjari Complex Benin

0749-001 - Arly-Pendjari Complex Burkina Faso

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: