UNESCO 1293 – Stanowisko archeologiczne Hegra

1293 - Stanowisko archeologiczne Hegra (2008)

Azja, Arabia Saudyjska

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Stanowisko archeologiczne Hegra (al-Hijr / Madā ͐ w Ṣāliḥ) jest pierwszym obiektem światowego dziedzictwa wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa w Arabii Saudyjskiej. Dawniej znane jako Hegra, jest największym zachowanym stanowiskiem cywilizacji Nabatejczyków na południe od Petry w Jordanii. Znajdują się tam dobrze zachowane monumentalne grobowce z zdobionymi fasadami, datowane na okres od I wieku p.n.e. do I wieku n.e. Na stanowisku znajduje się również około 50 inskrypcji z okresu przednabatejskiego i kilka rysunków jaskiniowych. Al-Hijr jest wyjątkowym świadectwem cywilizacji nabatejskiej. Ze swoimi 111 monumentalnymi grobowcami, z których 94 są zdobione, i studniami, stanowisko to jest wybitnym przykładem osiągnięć architektonicznych Nabatejczyków i ich biegłości w hydraulice.

Podróż 040: Arabia Saudyjska cz.4 – Starożytna Al Ula, UNESCO #2 (1293)

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: