UNESCO 1317 – Pitony, kotły i części wyspy Reunion

1317 - Pitony, kotły i części wyspy Reunion (2010)

Afryka, Ocean Indyjski, Francja – Reunion

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Pitony, kotły i części wyspy Reunion pokrywają się ze strefą centralną Parku Narodowego La Réunion. Nieruchomość obejmuje ponad 100 000 ha lub 40% powierzchni wyspy La Réunion, składającej się z dwóch sąsiadujących masywów wulkanicznych położonych na południowym zachodzie Oceanu Indyjskiego. Dominują na niej dwa wznoszące się szczyty wulkaniczne, masywne ściany i trzy kotły otoczone klifami.

Nieruchomość obejmuje dużą różnorodność nierównego terenu i imponujące urwiska, zalesione wąwozy i baseny, tworzące wizualnie uderzający krajobraz. Jest to naturalne siedlisko dla szerokiej różnorodności roślin, prezentujące wysoki poziom endemizmu. Występują tu subtropikalne lasy deszczowe, lasy mgliste i wrzosowiska, tworzące niezwykłą i wizualnie atrakcyjną mozaikę ekosystemów i cech krajobrazu.

Odwiedzone, czeka na opracowanie

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: