UNESCO 0806 – Krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut

0806 - Krajobraz kulturowy Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut (1997)

Europa, Austria

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Działalność człowieka we wspaniałym naturalnym krajobrazie Salzkammergut rozpoczęła się w czasach prehistorycznych, a złoża soli były eksploatowane już w drugim tysiącleciu p.n.e. Zasoby te stanowiły podstawę dobrobytu tego obszaru aż do połowy XX wieku, dobrobytu, który znalazł odzwierciedlenie we wspaniałej architekturze miasta Hallstatt.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: