UNESCO 0839 – Park Narodowy Alejandro de Humboldta

0839 - Park Narodowy Alejandro de Humboldta (2001)

Ameryka Północna, Kuba

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Złożona geologia i zróżnicowana topografia dały początek różnorodności ekosystemów i gatunków niespotykanej na wyspiarskich Karaibach i stworzyły jedną z najbardziej zróżnicowanych biologicznie wysp tropikalnych na Ziemi. Wiele leżących pod nimi skał jest toksycznych dla roślin, dlatego gatunki musiały się przystosować, aby przetrwać w tych niesprzyjających warunkach. Ten wyjątkowy proces ewolucji doprowadził do rozwoju wielu nowych gatunków, a park jest jednym z najważniejszych miejsc na półkuli zachodniej pod względem ochrony endemicznej flory. Endemizm kręgowców i bezkręgowców jest również bardzo wysoki.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: