UNESCO 0970 – Krajobraz kulturowy Wachau

0970 - Krajobraz kulturowy Wachau (2000)

Europa, Austria

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Wachau to odcinek doliny Dunaju pomiędzy Melk i Krems, krajobraz o wysokiej jakości wizualnej. Zachowuje w nienaruszonej i widocznej formie wiele śladów swojej ewolucji od czasów prehistorycznych w zakresie architektury (klasztory, zamki, ruiny), urbanistyki (miasta i wsie) oraz użytkowania rolniczego, głównie do uprawy winorośli .

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: