UNESCO 1133 – Starożytne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy

1133 - Starożytne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy (2007)

Europa, cały kontynent

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

To ponadnarodowe dobro obejmuje 93 części składowe w 18 krajach. Od końca ostatniej epoki lodowcowej buk europejski rozprzestrzenił się z kilku odizolowanych obszarów schronienia w Alpach, Karpatach, Dynarach, Morzu Śródziemnym i Pirenejach w krótkim okresie kilku tysięcy lat, w procesie, który wciąż trwa. Pomyślna ekspansja na cały kontynent jest związana ze zdolnościami adaptacyjnymi i tolerancją drzewa na różne warunki klimatyczne, geograficzne i fizyczne.

Nieodwiedzone

1133-001-0093 - kilkadziesiąt lokalizacji w różnych krajach

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: