UNESCO 1276 – Kolej Retycka w krajobrazach Albula/Bernina

1276 - Kolej Retycka w krajobrazach Albula/Bernina (2008)

Europa, Włochy i Szwajcaria

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Rhaetian Railway w krajobrazie Albula/Bernina łączy dwie historyczne linie kolejowe, które przecinają Alpy Szwajcarskie przez dwie przełęcze. Otwarta w 1904 r. linia Albula w północno-zachodniej części nieruchomości ma długość 67 km. Posiada imponujący zestaw struktur, w tym 42 tunele i kryte galerie oraz 144 wiadukty i mosty. 61-kilometrowa linia przełęczy Bernina obejmuje 13 tuneli i galerii oraz 52 wiadukty i mosty. Nieruchomość jest przykładem wykorzystania kolei do przezwyciężenia izolacji osad w Alpach Centralnych na początku XX wieku, co miało znaczący i trwały wpływ społeczno-ekonomiczny na życie w górach. Stanowi ona wybitny zespół techniczny, architektoniczny i środowiskowy oraz ucieleśnia osiągnięcia architektoniczne i inżynierii lądowej w harmonii z krajobrazami, przez które przebiega.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: