UNESCO 0159 – Park Narodowy Darien

0159 - Park Narodowy Darien (1981)

Ameryka Środkowa, Panama

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Tworząc pomost między dwoma kontynentami Nowego Świata, Park Narodowy Darien zawiera wyjątkową różnorodność siedlisk – piaszczyste plaże, skaliste wybrzeża, lasy namorzynowe, bagna oraz nizinne i wyżynne lasy tropikalne, w których występuje niezwykła przyroda. W parku żyją dwa plemiona indiańskie.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: