UNESCO 0302 – Park Narodowy Mana Pools, obszary sapi i Chewore

0302 - Park Narodowy Mana Pools, obszary sapi i Chewore (1984)

Afryka, Zimbabwe

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Na brzegach Zambezi wielkie klify zwisają nad rzeką i równinami zalewowymi. Obszar ten jest domem dla niezwykłej koncentracji dzikich zwierząt, w tym słoni, bawołów, lampartów i gepardów. Na tym obszarze występuje również ważne skupisko krokodyli nilowych.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: