UNESCO 0410 – Sian Ka’an

0410 - Sian Ka'an (1987)

Ameryka Środkowa, Meksyk

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

W języku ludów Majów, które kiedyś zamieszkiwały ten region, Sian Ka’an oznacza „Pochodzenie Nieba”. Ten rezerwat biosfery, położony na wschodnim wybrzeżu półwyspu Jukatan, obejmuje lasy tropikalne, namorzyny i bagna, a także duży odcinek morski poprzecinany rafą koralową. Stanowi siedlisko niezwykle bogatej flory i fauny obejmującej ponad 300 gatunków ptaków, a także dużą liczbę charakterystycznych dla regionu kręgowców lądowych, które współżyją w zróżnicowanym środowisku ukształtowanym przez złożony system hydrologiczny.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: