UNESCO 1035 – Obszary chronione Cerrado: Parki Narodowe Chapada dos Veadeiros i Emas

1035 - Obszary chronione Cerrado: Parki Narodowe Chapada dos Veadeiros i Emas (2001)

Ameryka Południowa, Brazylia

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

Obydwa obszary objęte oznaczeniem obejmują florę i faunę oraz kluczowe siedliska charakteryzujące Cerrado – jeden z najstarszych i najbardziej zróżnicowanych ekosystemów tropikalnych na świecie. Przez tysiąclecia miejsca te służyły jako schronienie dla kilku gatunków w okresach zmian klimatycznych i będą miały kluczowe znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej regionu Cerrado podczas przyszłych wahań klimatycznych.

Nieodwiedzone

1035-001 - Park Narodowy Chapada dos Veadeiros (1)

1035-002 - Park Narodowy Chapada dos Veadeiros (2)

1035-003 - Park Narodowy Emas

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: