UNESCO 1196 – Zespół architektoniczno-mieszkalny i kulturalny Radziwiłłów w Nieświeżu

1196 - Zespół architektoniczno-mieszkalny i kulturalny Radziwiłłów w Nieświeżu (2005)

Europa, Białoruś

Pojedyncza lokalizacja, obszarowa.

Zespół architektoniczno-mieszkalny i kulturalny Radziwiłłów w Nieświeżu położony jest w środkowej Białorusi. Dynastia Radziwiłłów, która zbudowała i utrzymywała zespół od XVI wieku do 1939 roku, dała początek kilku najważniejszym osobistościom w historii i kulturze Europy. Dzięki ich wysiłkom miasto Nieśwież wywarło ogromny wpływ na naukę, sztukę, rzemiosło i architekturę. Zespół składa się z zamku mieszkalnego oraz kościoła mauzoleum Bożego Ciała wraz z oprawą. Zamek składa się z dziesięciu połączonych ze sobą budynków, które rozwinęły się jako całość architektoniczna wokół sześciobocznego dziedzińca. Pałace i kościół stały się ważnymi prototypami wyznaczającymi rozwój architektury w Europie Środkowej i Rosji.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: