UNESCO 1252 – Tadżycki Park Narodowy Gór Pamiru

1252 - UNESCO 1252 - Tadżycki Park Narodowy Gór Pamiru (2013)

Azja, Tadżykistan

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Park Narodowy Tadżykistanu obejmuje ponad 2,5 miliona hektarów na wschodzie kraju, w centrum tzw. „Węzła Pamiru”, punktu spotkania najwyższych pasm górskich na kontynencie euroazjatyckim. Składa się z wysokich płaskowyżów na wschodzie i, na zachodzie, z nierównych szczytów, z których niektóre mają ponad 7000 metrów wysokości, i charakteryzuje się ekstremalnymi sezonowymi wahaniami temperatury. Najdłuższy lodowiec dolinowy poza regionem polarnym znajduje się wśród 1085 lodowców zinwentaryzowanych w tym miejscu, które obejmuje również 170 rzek i ponad 400 jezior.

Bogate gatunki flory zarówno południowo-zachodnich, jak i środkowoazjatyckich regionów florystycznych rosną w Parku, który daje schronienie rzadkim i zagrożonym ptakom i ssakom (owcom Marco Polo Argali, irbisom śnieżnym i koziorożcom syberyjskim i innym). Podatny na częste silne trzęsienia ziemi, Park jest słabo zamieszkany i praktycznie nietknięty przez rolnictwo i stałe osady ludzkie. Oferuje wyjątkową możliwość badania tektoniki płyt i zjawisk subdukcji.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: