UNESCO 0205 – Pasmo Talamanca, rezerwaty La Amistad

0205 - Pasmo Talamanca, rezerwaty La Amistad (1983)

Ameryka Środkowa, Kostaryka

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Położenie tego wyjątkowego miejsca w Ameryce Środkowej, gdzie czwartorzędowe lodowce odcisnęły swoje piętno, umożliwiło krzyżowanie się fauny i flory Ameryki Północnej i Południowej. Większość obszaru pokrywają tropikalne lasy deszczowe. Posiadłość tę zamieszkują cztery różne plemiona indiańskie, które czerpią korzyści ze ścisłej współpracy między Kostaryką a Panamą.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: