UNESCO 0852 – Historyczne centrum Rygi

0852 - Historyczne centrum Rygi (1997)

Europa, Łotwa

Pojedyncza lokalizacja, obszarowa.

Ryga była głównym ośrodkiem Ligi Hanzeatyckiej, której dobrobyt w XIII – XV w. czerpał z handlu z Europą Środkowo-Wschodnią. Tkanka miejska średniowiecznego centrum odzwierciedla ten dobrobyt, chociaż większość najwcześniejszych budynków została zniszczona przez pożar lub wojnę. Ryga stała się ważnym ośrodkiem gospodarczym w XIX wieku, kiedy założono przedmieścia otaczające średniowieczne miasto, najpierw z imponującymi drewnianymi budynkami w stylu neoklasycystycznym, a następnie w Jugendstil . Powszechnie uznaje się, że Ryga posiada najwspanialszą kolekcję budynków secesyjnych w Europie.

Odwiedzone, czeka na opracowanie

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: