UNESCO 0900 – Zachodni Kaukaz

0900 - Zachodni Kaukaz (1999)

Europa, Rosja

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Kaukaz Zachodni, rozciągający się na ponad 275 000 ha skrajnego zachodniego krańca gór Kaukazu i położony 50 km na północny wschód od Morza Czarnego, jest jednym z niewielu dużych obszarów górskich w Europie, który nie doświadczył znaczącego wpływu człowieka. Na pastwiskach subalpejskich i alpejskich pasły się wyłącznie dzikie zwierzęta, a rozległe połacie nienaruszonych lasów górskich, rozciągających się od nizin po strefę subalpejską, są unikalne w Europie. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością ekosystemów, z ważnymi endemicznymi roślinami i dziką przyrodą, i jest miejscem pochodzenia i reintrodukcji górskiego podgatunku żubra.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: