UNESCO 1314 – Morze Wattowe

1314 - Morze Wattowe (2009)

Europa, Dania + Niemcy + Holandia

Multi-lokalizacja, obszarowa.

Morze Wattowe to największy na świecie nieprzerwany system międzypływowych piaszczystych i mulistych równin. Obszar obejmuje holenderski obszar ochrony Morza Wattowego, niemieckie parki narodowe Morza Wattowego w Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie oraz większość duńskiego obszaru ochrony Morza Wattowego. Jest to duże, umiarkowane, stosunkowo płaskie środowisko przybrzeżnych terenów podmokłych, utworzone przez skomplikowane interakcje między czynnikami fizycznymi i biologicznymi, które doprowadziły do ​​powstania wielu siedlisk przejściowych z kanałami pływowymi, piaszczystymi ławicami, łąkami trawy morskiej, ławicami małży, łachami piasku, mulistymi równinami, słonymi bagnami, estuariami, plażami i wydmami.

Obszar ten jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym ssaków morskich, takich jak foka pospolita, foka szara i morświn. Morze Wattowe to jeden z ostatnich pozostałych dużych ekosystemów międzypływowych, w którym naturalne procesy nadal funkcjonują w dużej mierze niezakłócone.

Nieodwiedzone

1314-001 - Morze Wattowe, część I

1314-002 - Morze Wattowe, część 2

1314-003 - Dolna Saksonia, część I

1314-004 - Dolna Saksonia, część II

1314-005 - Dolna Saksonia, część III

1314-006 - Dolna Saksonia, część IV

1314-007 - Park Narodowy Morza Wattowego Szlezwik-Holsztyn / Duński Rezerwat Przyrody i Dzikiej Przyrody Morza Wattowego, część I

1314-008 - Duński Rezerwat Przyrody i Dzikiej Przyrody Morza Wattowego, część II

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: