UNESCO 0590 – Kompleks leśny Dong Phayayen-Khao Yai

0590 - Kompleks leśny Dong Phayayen-Khao Yai (2005)

Azja, Tajlandia

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

Kompleks leśny Dong Phayayen-Khao Yai rozciąga się na długości 230 km pomiędzy Parkiem Narodowym Ta Phraya na granicy z Kambodżą na wschodzie a Parkiem Narodowym Khao Yai na zachodzie. Obszar ten jest domem dla ponad 800 gatunków fauny, w tym 112 gatunków ssaków (w tym dwóch gatunków gibonów), 392 gatunków ptaków oraz 200 gatunków gadów i płazów. Ma ona międzynarodowe znaczenie dla ochrony globalnie zagrożonych i zagrożonych gatunków ssaków, ptaków i gadów, w tym 19 gatunków wrażliwych, czterech gatunków zagrożonych i jednego krytycznie zagrożonego. Na obszarze tym znajdują się istotne i ważne ekosystemy lasów tropikalnych, które mogą zapewnić realne siedlisko umożliwiające długoterminowe przetrwanie tych gatunków.

Nieodwiedzone

0590-001 - Park Narodowy Khao Yai

0590-002 - Park Narodowy Thap Lan

0590-003 - Park Narodowy Pang Sida

0590-004 - Park Narodowy Ta Phraya

0590-005 - Rezerwat dzikiej przyrody Dong Yai

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: