UNESCO 1584 – Lasy Hyrkańskie

1584 - Lasy Hyrkańskie (2019)

Azja / Europa – Iran, Azerbejdżan

Multi-lokalizacja, wielkoobszarowa.

Lasy Hyrkańskie tworzą unikalny zalesiony masyw rozciągający się wzdłuż Morza Kaspijskiego w Azerbejdżanie i Iranie. Historia tych lasów liściastych sięga 25 do 50 milionów lat wstecz, kiedy pokrywały one większość północnego regionu umiarkowanego. Ich bioróżnorodność florystyczna jest niezwykła – udokumentowano ponad 3200 gatunków roślin naczyniowych. Do chwili obecnej odnotowano 180 gatunków ptaków typowych dla lasów liściastych strefy umiarkowanej i 58 gatunków ssaków. Elementy dobra obejmują pełne ekosystemy, w tym największe drapieżniki, takie jak lampart, wilk i niedźwiedź brunatny, a las charakteryzuje się dużą liczbą rzadkich i endemicznych gatunków drzew. Najstarsze znalezione tu drzewa mają 300–400 lat, a niektóre nawet 500 lat.

Odwiedzona część Azerbejdżańska

1584-001-015 - Iran, lokalizacje

1584-016 - Azerbejdżan, Dangyaband (północny HNP)

1584-017 - Azerbejdżan, Dolina İstisuchay (południowy HNP)

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: