UNESCO 0308 – Park Narodowy Yosemite

0308 - Park Narodowy Yosemite (1984)

Ameryka Północna, USA

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Park Narodowy Yosemite leży w sercu Kalifornii. Ze swoimi „wiszącymi” dolinami, wieloma wodospadami, jeziorami cyrkowymi, wypolerowanymi kopułami, morenami i dolinami w kształcie litery U, zapewnia doskonały przegląd wszelkiego rodzaju rzeźby granitowej ukształtowanej przez zlodowacenie. Na wysokości 600–4 000 m można tu również znaleźć wielką różnorodność flory i fauny.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: