UNESCO 0759 – Holenderskie Linie Obrony Wodnej

0759 - Holenderskie Linie Obrony Wodnej (1996)

Europa, Holandia

Multi-lokalizacja, obszarowa.

Holenderskie Linie Obrony Wodnej reprezentują system obronny rozciągający się na ponad 200 km wzdłuż krawędzi administracyjnego i gospodarczego serca Holandii. Składa się z Nowej Holenderskiej Linii Wodnej i Linii Obronnej Amsterdamu. Zbudowany w latach 1815–1940 system składa się z sieci fortów, wałów, śluz, przepompowni, kanałów i polderów zalewowych, współpracujących w celu ochrony Holandii poprzez zastosowanie zasady tymczasowego zalania terenu. Został opracowany dzięki specjalnej wiedzy z zakresu hydrotechniki dla celów obronnych, którą Holendrzy posiadali i stosowali od XVI wieku. Każdy z polderów w ciągu linii umocnień posiada własne urządzenia zalewowe.

Nieodwiedzone

0759-001-020 - Dwadzieścia lokalizacji

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: