UNESCO 0955 – Park Narodowy Lorentza

0955 - Park Narodowy Lorentza (1999)

Azja, Indonezja

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Park Narodowy Lorentz (2,35 mln ha) to największy obszar chroniony w Azji Południowo-Wschodniej. Jest to jedyny obszar chroniony na świecie obejmujący ciągły, nienaruszony transekt prowadzący od pokrywy śnieżnej do tropikalnego środowiska morskiego, w tym rozległych nizinnych terenów podmokłych. Obszar ten, położony na styku dwóch zderzających się płyt kontynentalnych, ma złożoną budowę geologiczną, na którą składają się ciągłe formacje górskie oraz duże rzeźby powstałe w wyniku zlodowacenia. Na obszarze tym znajdują się również stanowiska skamieniałości, które dostarczają dowodów na ewolucję życia na Nowej Gwinei, wysoki poziom endemizmu i najwyższy poziom różnorodności biologicznej w regionie.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: