UNESCO 0167 – Region Jezior Willandra

0167 - Region Jezior Willandra (1981)

Australia

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

W tym regionie można znaleźć skamieniałe pozostałości szeregu jezior i formacji piaskowych, które pochodzą z plejstocenu, wraz z archeologicznymi dowodami okupacji przez ludzi sprzed 45–60 tysięcy lat. Jest to wyjątkowy punkt orientacyjny w badaniu ewolucji człowieka na kontynencie australijskim. Znaleziono tu również kilka dobrze zachowanych skamieniałości gigantycznych torbaczy.

Nieodwiedzone

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: