UNESCO 0368 – Lasy deszczowe Gondwany w Australii

0368 - Lasy deszczowe Gondwany w Australii (1986)

Australia

Multi-lokalizacja lokalizacja, wielkoobszarowa.

To miejsce, obejmujące kilka obszarów chronionych, znajduje się głównie wzdłuż Wielkiej Skarpy na wschodnim wybrzeżu Australii. Wyjątkowe cechy geologiczne wokół tarczowych kraterów wulkanicznych oraz duża liczba rzadkich i zagrożonych gatunków lasów deszczowych mają międzynarodowe znaczenie dla nauki i ochrony przyrody.

Nieodwiedzone

0386-001-041 - Kilkadziesiąt lokalizacji przyrodniczych

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: