UNESCO 1696 – Krajobraz kulturowy ludu Khinalig i Szlak Transhumancji Köç Yolu

1696 - Krajobraz kulturowy ludu Khinalig i Szlak Transhumancji Köç Yolu (1923)

Azja / Europa, Azerbejdżan

Pojedyncza lokalizacja, wielkoobszarowa.

Ten krajobraz kulturowy obejmuje wysokogórską wioskę Khinalig w północnym Azerbejdżanie, letnie pastwiska i tarasy rolnicze położone na dużych wysokościach w górach Wielkiego Kaukazu, pastwiska zimowe na nizinnych równinach w środkowym Azerbejdżanie oraz łączące je 200-kilometrowe sezonowe pasmo wypasu szlak zwany Köç Yolu („Szlak Migracyjny”). Wioska Khinalig jest domem dla półkoczowniczego ludu Khinalig, którego kulturę i styl życia określa sezonowa migracja między letnimi i zimowymi pastwiskami i który kultywuje starożytny sposób pionowego wypasu na duże odległości. Organicznie rozwinięta sieć obejmująca starożytne szlaki, tymczasowe pastwiska i pola namiotowe, mauzolea i meczety ilustruje zrównoważony system eko-społeczny dostosowany do ekstremalnych warunków środowiskowych.

Odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt odwiedzony i opisany

Obiekt częściowo zwiedzony (multi-lokalizacja)

Obiekt odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt nieodwiedzony

Obiekt oczekujący, odwiedzony i opisany

Obiekt oczekujący, odwiedzony, czeka na opracowanie

Obiekt oczekujący, nieodwiedzony

Multi-lokalizacja, odwiedzona i opisana

Multi-lokalizacja, odwiedzona, czeka na opracowanie

Multi-lokalizacja, nieodwiedzona

Opisy obiektów oznaczone kursywą zamieszczono na licencji whc.unesco.org

Zobacz losowe relacje z moich podróży po obiektach UNESCO: